ΩΡΑΡΙΟ Webex

http://2gym-dramas.dra.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/09/orario-webex.jpg