Σύνδεσμοι WEBEX Καθηγητών

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να δείτε τους λογαριασμούς WEBEX των καθηγητών. Πατώντας στους συνδέσμους μεταφέρεστε στην ψηφιακή αίθουσα (Personal Room) τους.

Σύνδεσμοι WEBEX Καθηγητών

 

_