Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Η σύνθεση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων μετά την σύστασή του τον Νοέμβριο του 2021:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:         Σιούτας Παναγιώτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Πινδώνη Μαρία

ΤΑΜΙΑΣ:               Σαββίδου Κορίνα

Μέλος:                    Συμεωνίδης Χαρίτωνας

Μέλος:                    Τέγου Αναστασία